2012 Nisan Tus Soruları – Hatırlama Usulü

tus_nisan_2012Bir sınavı daha geride bıraktık. 2012 Nisan Tus‘undan çıkar çıkmaz hafızamda kalan taze taze 100 soruyu buraya ekliyorum.  Hatırlama usulüdür. Doğru cevapları yazmadım. İşine yarayan çıkacaktır.

Yararlı olması dileklerimle. İyi uzmanlıklar dilerim.

Not: Tus Forumu DrTus’ta şu adreste ayrıntısı ile tartışılıyor sorular. Yarını beklemek istemeyenlere geldi.
Not2: Sorular yarın ÖSYM Sitesi’nde yayınlandıktan hemen sonra işaretli ve pdf şekliyle burada, drtus‘ta ve tussorulari.info adresinde olacak.

2012 Nisan Tus Soruları (HATIRLAMA USULÜ):

1. Bursa Omentalis arka komşusu olmayan?
2. Fossa axillaris arkasında bulunan?
3. A. Cerebri posterior hangisinin dalıdır?
4. N. Trochlearis (CNIV) nucleusu hangi seviyededir?
5. Canalis inguinalisten kadınlarda geçen oluşum?
6. Hangisi canalis carpiye katılmayan kemiktir?
7. N. Radialis hangi kası innerve eder? (abductor brevis, adductor vs kasların olduğu soru).
8. 7 ph olan bir çözelti 6 ph’a düşürülürse içindeki hangi aminosite bişey olur? (Ne olur:))
9. Mekanızması Topoizomerazı engellemek olmayan ilaç.
10. Laktik asistten glikoz? oluşumunda kullanılmayan enzim hangisidir?
11. Lezyonu malign melanomla karışan mikroorganizma?
12. Kanser yapan RNA virüs ailesi (Flavivirüs?)
13. Kapsidi kompleks olan virüs ailesi?
14. Kronik taşıyıcılık yapan bakteri?
15. Kısmi ARB olan, kronik infeksiyon yapan bakteri?
16. Aşısı toksoid olan hastalık?
17. THelper’dan hangisi salgılanır?
18. Nonpolipozis barsak kanseri yapan sendrom?
19. Hangisi damar duvarına ait pıhtılaşma önleyici bi faktördür?
20. Siklin D Mutasyonu görülen lenfoma?
21. c dalgası neyi gösterir (kalp)
22. Barsakta antimikrobiyal aktiviteyi sağlayan maddeyi salgılayan hücreler?
23. Kalsifik aort stenozunda durumu aniden kötüleştiren hastalık?
24. Beta Tonsillofarenjiti lehine olan bulgu(lar) (3 yaştan büyük, ateş yüksek vs)
25. Akciğer Absesi’inde ilk tedavi nedir?
26. 22 yaş erkek küçükken viral enf geçirmiş, öksürük balgam vs var tanı nedir?
27. Taşsız kolesistit açısından risk faktörü olan hastalık?
28. Uzun süreli infüzyonda kullanıldığında adrenal yetmezlik yapan anestezik?
29. Humerus civarı amputasyonda cerrahi ıvırzıvırlar yapıldıktan sonra yapılacak ilk şey (arter, ven, sinir, kas, kemik hangisi?)
30. 3 hafta önce pankreatit akut ile yatırılan hastada ani gelişen ateş, lökositoz, sol epigastriumda palpasyonla şişkinlik. Tanı?
31. Sıraya ilk giren ilk muayene olur hangi etik şeysidir cerrahide? (Liyakat ?)
32. Overin germ hücreli tümörüdür ,AFP + HCG salgılar.
33. Endometrioziste kullanılmayan ajan (Ace, danazol, Gnrh agonisti vs)
34. Hangi myomda laparotomi harici bir yol daha vardır (servikal vs şıkları olan)
35. Döllenme (çocuk yapma) açısından hangisinin 2-4 . mens gününde önemi yoktur (LH,FSH,MIF,Antral Folikül, E2)
36. Nöroblastomda prognostik olmayan (kemik met, yaş, cinsiyet, n-myc mut, evre)
37. Çocuk, solunum arresti, VF’de. İlk ne yapılır (Lidokain, adenozin, kardiyoversiyon, defibrilasyon, ?)
38. Pankreasın en sık malign tümörü?
39. Lenfoma – GIS’te en sık hangi organda görülür?
40. Taşa bağlı tıkanma sarılığı tablosu (Mirizzi, courvasier, murphy vs )
41. TBC ilaçlarından hangisi hepatik yetmezlikte verilir? (Böbrekten atılan?)
42. 3 aylık çocuk, pnömöni tariflenmiş. Olası etken?
43. 70 yaş üstü körlüğün en sık nedeni?
44. Hangisinin böbrek yetmezliği mekanizması diğerlerinden farklıdır (Yanık vs)
45. Akciğer hava kan bariyerinde olmayan? (surfaktan, tip 1 alveol, tip 2 alveol vs)
46. Glomerül bazal membranında olmayan?
47. Yüksek venüller neden vardır ?
48. Emzirmeyle geçmeyen mikroorganizma? (AIDS, HTLV, BBHS, ?,?)
49. Dudak yarığında en erken ne zaman müdahale edilir?
50. Vajinit hangisinde topikal östrojen kullanılır? (candida, atrofik vs )
51. Vajinanın florasını sağlayanlar? (Lactobasil vs )
52. 170/110 TA, 5gr/gün protein idrar, 37 haftalık gebe. Napılır? (hemen doğum, betametazon 2 doz 24 saat sonra doğum, tırı, vırı)
53. pregestasyonel diyabetli gebelerde hangisi beklenmez? (Makrozomi, IUGR, Fetal Down Sendromu, ?,?)
54. Üriner sistemde etkili ilaç? (Betanekol?,????)
55. İskelet sisteminde nikotinik ach res bağlanan? (Kürar, nikotin vs)
56. 6 yıl önce DM tanısı almış 72 yaş nine, akş 160, tkş 250, hba1c 7.8 (8.8?),metformin kullanıyor. hangisi düşünülmez ? (regüler insülin, tiaglitazonlar,?,?,? vs)
57. Anal fissür tanısı nasıl konur (anoskopi, inspeksiyon vs)
58. Dudodenum alınan hastada hangisinin eksikliği ilk belirir (dvit, kvit, demir, ?,?)
59. diken dalga? oluşturan hücreler (yıldızsı şeyler? vs,????)
60. Uyuzda topikal kullanılmayan?
61. Felç geçirmiş , sonra tedaviye uyumsuzluk, ağlama, uykusuzluk, ajitasyon vs var tanı nedir? (demans, deliryum, anksiyete, depresyon, ?)
62. Deliryumun tanı koyduran bulgusu? (insomnia , huzursuzluk, bilinç kaybı vs)
63. Apgar sorusu (4, 5, 6,?,?). (MOR Cilt, 80/dk kalp, Solunum: yüzeysel, hafif fleksiyonda, Öğürme refleksi tam)
64. üriner dilatasyon öncesi enfektif endokardir prof. gerektiren durum? (Kompikasyonsuz mvp, 6 aydan erken bypass, bioprotez kapak replasmanı öyküsü, ?,?)
65. MI sonrası psudoanevrizma (ventrikülde) için hangisi yanlıştır?doğrudur? (Medikal tedavi yeterlidir, Rüptüre olur, %90 kend. geçer, ?,?)
66. Kapak replasmanı sonrası hangisinin görülmesi beklenmez? (MI, Hemoliz, Emboli, ?,?)
67. 23 aylık bebe, dizi ağrıyor, basamıyor vs, lökosit 18.000. Hangi etken mikroorganizma?
68. Kronik infeksiyon yapmasına rağmen NE yüksekliği görülen (Osteomyelit, ?,?,?,?)
69. Brucella’da verilmeyen ilaç?
70. Osteoartritte hangisi beklenmez? (osteofit, eklem aralığında genişleme,heberden,bouchard,?)
71. Malign kemik tümörlerinde direkt görüntüleme bulgusu olmayan(şişlik, düzensiz kortex, dar geçiş zonu, ?,?)
72. Aminoglikozidler için hangisi doğrudur?
73. Gebede verilmeyen antihipertansif? (ace, arb, hidralazin, alfametildopa,?)
74. Hayvandan insana geçmeyen virüsler? (Flavi, Arena, ?,?,?)
75. Sivrisinek protozoon-helmint -> (P. Vivax, W. Banchrofiti?,????)
76. mast hc degranülasyonu yapan? (c3b, c5a, ?,?,?)
77. Risk gruplarında araştırılması gereken (tarama gereken) hastalık (Serviks? halk sağlığı sorusu)
78. eritema kronikum migrans olan tm (Glukagonoma, somatostatinoma, gastrinoma, ?,?)
79. Somatostatin Hangi hc salgılanır (D?,?,?,?,?)
80. İnsulini engelleyen? (kortizol,?,?,?,?)
81. Obezlerde azalan, bişey bişey yapan şey (leptinli soru).
82. Metabolik sendrom kriteri olmayan ? (Hiperglisemi, hipertrigliseridemi, Düşük HDL, Yüksek LDL, ?)
83. piyosiyanin ve …… salgılayan mikroorganizma? (pseudomonas, shigella, ? ,?,?)
84. Kistik fibrosizte en çok görülen m.o. (p. jirovechii, p. aureginosa, ?,?,?)
85. mecA geni olan m.o. (Saureus, spyogenes, pseudomonas, ?,?)
86. Pseudomonas’ta (hastanede olan) ilk tercih (Ciprofloksasin, linezolid, ?,?,?)
87. Akromegali tanısı için ilk ve en yaygın test (sabah açlık gh, IGF 1 bakılması, Total GH, ?,?)
88. Trigeminal nevraljide de kullanılan antiepileptik? (karbamazepin, lamotrigin, ?,?,?).
89. Kulakta vezikül olan teyze, gözü kapatamıyor (açamıyor?), 3-4 gündür (Herpez Zona,?,?,?)
90. Modifiye radikal mastektomide yapılan şey hangisi değildir (meme başı , areola alınır ,?,?,?)
91. Akalazya’da yapılmayan? (Totale yakın özofagus çıkarılması, buji, balon, ?,?)
92. Fruktoz metabolizması genelde neyle başlar?
93. Metakromatik lökodistrofi’de eksik enzim? (aril sülfataz a, ?,?,?,?)
94. Akçaağaç şurubu hast. ile ilgili hangisi yanlıştır (idrarda çemen kokusu, ?,?,Doğumda semptomatiktirler,?)
95. Apandisit komplikasyonu olmayan (plastron, kanser, akut batın perforasyon vs,?,?)
96. Jacksonian tarzı ağız kenarı kasılmaları olan (3 senedir) 43 (42) yaş erkek , olası teşhis? (kafa içi lezyon, ensefalit, ?,?,?)
97. Absans için yanlış olan (Aura vardır, kısa sürer, postiktal bulgu yok, kızlarda fazla, ?)
98. Femoral germe testi hangi sinirleri muayene eder?
99. Astımda inflamasyon yapmadan tetikleyen (allerjen, sigara, soğuk hava,?,?)
100. Organ transplantasyonu sonrası en sık nüks eden GMN ? (mp GMN Tip II, Membranöz, ?,?,?)

One Comment on “2012 Nisan Tus Soruları – Hatırlama Usulü”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir