Anestezi Komplikasyonları – Temel Kavramlar

Başkent Ü. T. F. Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.’da çömezliğe başladıktan sonra merak ettiklerimi buradan paylaşacağım. Benim yazarak anlama potansiyelimi keşfetmemle beraber bu yazıların artık giderek artacağını tahmin ediyorum.

Bu yazıda anesteziyoloji komplikasyonlarına genel bir bakış için Lange’dan bir alıntı yapacağım.

Anestezi asistanlığı ile ilgili tüm merak ettikleriniz için Anesteziyolojikategorisindeki yazıları okuyabilir ya da benimle iletişime geçerek merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.


TEMEL KAVRAMLAR

 1. Anestezi verilmesi ile ilgili komplikasyonlardan kaçınılması imkansızdır. Standartlara uygun davranmalarına karşın en deneyimli, çalışkan ve dikkatli uygulayıcılar bile komplikasyonların üstesinden gelmek zorunda kalabilirler.
 2. Anestezi kazaları önlenebilir ve önlenemez olarak sınıflandırılır. Önlenebilir kazaların çoğu gereç malfonksiyonlarından değil, insan hatalarından oluşurlar.
 3. Ölüm veya kalıcı nörolojik hasar çoğunlukla ya solunumla ilişkili ya da kardiyovasküler sistemle ilgili istenmeyen olaylar  sonucunda olmuştur. Solunumla ilgili istenmeyen olaylardaki azalmanın kapnograf ve oksimetrelerin standart monitörler olarak kullanımlarının yayınlaşmasına bağlı olduğu varsayılmıştır.
 4. Anesteziye bağlı ölümlerin çoğu, sadece bir dizi rastlantısal durum, yanlış değerlendirme ve teknik hatalar sonucunda oluşur (aksilikler zinciri).
 5. Mekanizmaları farklı olduğu halde, anaflaktik ve anaflaktoid reaksiyonlar klinik olarak ayırt edilemeyebilirler ve yaşamı eşit derecede tehdit ederler. Anestezi sırasında, bronkospazmdan ziyade kardiyovasküler sistem ve cilt belirtileri ön plandadır.
 6. Anestezik ajanlara bağlı gerçek anaflaksi nadirdir;  anaflaktoid reaksiyonlar daha sıktır. Anestezi sırasında görülen anaflaksinin en sık nedeni kas gevşeticilerdir. Lateks alerjisi ikinci sıklıktadır.
 7. Spina bifida, spinal kord hasarı ve genitoüriner bölgeye ait konjenital anomalileri olan hastalardalateks alerjisi insidansı çok yüksektir.
 8. Anestezik ajanların eser miktarına maruz kalmanın ameliyathane personelinin sağlığına zararlı olduğuna ilişkin açık kanıtlar olmasa da Birleşmiş Devletler Mesleki Sağlık ve Güvenlik İdaresi (US Occupational Health and Safety Administration), nitröz oksit için 25 ppm’den az ve halojenli anestezikler için 0.5 ppm (halojenli anestezik tek başına kullanılıyorsa) konsantrasyonu kabul edilebilir en fazla eser konsantrasyon olarak belirlemiştir.
 9. Delikli (hipodermik) iğneler, daha fazla bulaştırıcılık potansiyelleri nedeni ile deliksiz (cerrahi) iğnelerden daha çok risk oluştururlar. Eldivenler, iğnesiz sistemler veya korumalı iğne aygıtlarının kullanılması bazı hasarları (hepsini değil) azaltabilir.
 10. Anesteziyoloji ilaç bağımlılığı için yüksek risk taşıyan bir uzmanlık alanıdır.
 11. Radyasyona maruz kalmayı en aza indirgeyecek iki önemli yöntem, uygun koruyucuların kullanılması ve radyasyon kaynağından mümkün olduğunca uzaklığın sağlanmasıdır.

Kaynak: Lange Anesteziyoloji – IV. Basım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir